اخبار روز 1397/11/10
برگزاری کلاس یک روزه دوره HSE در دفتر مرکزی آزاد راه قزوین رشت
یکی از اهداف مهم شرکت آزاد راه قزوین رشت آموزش کارکنان در بخشهای مختلف با توجه به نیازهای مرتبط با مسئولیت های محوله در جهت بالا رفتن سطح دانش و آگاهی علمی و عملی می‌باشد.